Walmart ซื้อ Oculus GO 17,000 ตัวสำหรับระบบการฝึกสอนพนักงานด้วยโปรแกรม VR

องค์กรระดับโลกอย่าง Walmart ยังต้องพึ่งเทคโนโลยี Virtual Reality

นอกจากจะกำลังพัฒนาระบบ Store เสมือนจริงแล้ว Walmart ห้างค้าปลีกที่ใหญ่ที่สุดในโลกก็กำลังมีการพัฒนาระบบการฝึกฝนการทำงานของพนักงานด้วยโปรแกรม VR ที่มีการพัฒนาขึ้นมา ซึ่งถือว่าเป็นการฝึกฝนพนักงานด้วยวิธีการที่ทันสมัยและมีผู้เข้าร่วมอบรมมากที่สุดในโลกเลยก็ว่าได้ แถมยังเป็นอีก 1 ตัวอย่างที่หลายๆองค์กรน่าจะดูเป็นต้นแบบนะครับ

Walmart ประกาศว่ามีการซื้อ Oculus GO มากกว่า 17,000 ตัวเพื่อแจกจ่ายไปยังสาขาต่างๆทั่วโลก พร้อมกับเปิดคอร์สฝึกฝนการทำงานของพนักงานในองค์กรตามสาขาต่างๆผ่านโปรแกรม VR ที่มีการพัฒนาขึ้นมาโดยเฉพาะ ภายในโปรแกรมนั้นจะเป็นลักษณะของการแนะนำวิธีการทำงานต่างๆ โดยมีภาพของสถานที่ทำงาน เพื่อให้พนักงานนั้นสามารถเข้าใจระบบการทำงานต่างๆได้อย่างถูกต้องและแม่นยำ รวมไปถึงหลังจากผ่านการเรียนรู้แล้วก็จะมีการทดสอบเพื่อให้พนักงานนั้นได้จดจำวิธีการทำงานอย่างถูกต้องและพร้อมสำหรับการเริ่มงานได้ทันที โดยที่ไม่ต้องมีการจ้างผู้ฝึกสอนอีกต่อไป

walmart-vr-training-2

โดย Walmart ทั่วโลกจะได้รับ Oculus GO สาขาละ 4 ตัวเพื่อให้พนักงานแต่ละสาขาได้เรียนรู้และจดจำการทำงานที่ถูกต้อง ซึ่งโปรแกรมที่ใช้สำหรับอบรมและฝึกฝนพนักงานนี้ได้รับการพัฒนาจาก STRIVR ที่ฝากผลงานกับทั้ง NBA และ NFL มาก่อนหน้านี้ รวมไปถึงการอัพเดทข้อมูลใหม่ๆเพื่อรองรับกับการเปลี่ยนแปลงการดำเนินงานของ Walmart ต่อไปในอนาคตอีกด้วย เพื่อให้พนักงานของบริษัททุกคนนั้นสาขาทำงานได้อย่างถูกต้องและแม่นยำพร้อมลดความผิดพลาดลงซึ่งอาจจะก่อให้เกิดปัญหาตามมาทีหลัง

walmart-store

เป็นอีก 1 ตัวอย่างที่หลายๆองค์กรน่าจะเอาเป็นแบบอย่างนะครับ สำหรับการฝึกฝนและอบรมพนักงานในรูปแบบ Virtual Reality นอกจากจะเห็นภาพของการฝึกฝนแล้วยังสามารถทบทวนแบบฝึกหัดตัวนี้ได้ตลอดเวลา ซึ่งทาง Walmart ก็ไม่ได้มีการจดลิขสิทธิ์วิธีการสอนงานแบบนี้นะครับ องค์กรไหนที่เห็นแล้วพอมีศักยภาพก็ลองทำตามดูก็ได้นะครับ เพื่อให้พนักงานของคุณเองได้เข้าใจการทำงานและองค์กรของคุณเองได้ดียิ่งขึ้นไป